LOKALE REGLER

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

a. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
b. De røde straffeområdene på hull 1, 2 samt 9 høyre side og 10 høyre side er merket bare på den ene siden og strekker seg uendelig.
Provisorisk ball for ball i straffeområde hull 9 (B-3)

 

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet venstre side av fairway hull 9 kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3.

  • Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:
   – Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt teller ikke, eller
   – Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må blir spilt.
  • Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.

 

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1) (fritak etter regel 16.1)

 

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
 • Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. 
Fritak gis kun for ballens leie.
 • Maurtuer i generelt område.
 • Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover.

 

Uflyttbare hindringer

 • Veier/bruer med dekke av tre, grus/pukk eller asfalt.
 • Alle stolper og merker som markerer avstander på banen, utslagsmatter for oransje utslag, vanningsinstallasjoner, skilter og benker ved utslagssteder er uflyttbare hindringer og fritak kan tas etter regel 16.1.

 

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)


Området definert med blå staker med grønn topp på høyre side av hull 5 og venstre side av hull 14 er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet 
må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

 

Straff for brudd på lokal regel – generell straff – Matchspill – tap av hull, slagspill – 2 slag

Avstander på banen Alle avstandsangivelser på banen er angitt til senter av puttinggreenen.

Av sikkerhetsmessige grunner henstilles det til spillerne å IKKE bevisst benytte baneområdet for hull 10 
ved spill på hull 18.

Banekomiteen