GOLF GRØNN GLEDE

Gjennom Golf – Grønn Glede ønsker Kongsvingers Golfklubb å:

 

• Gi personer med nedsatt funksjonsevne et nytt aktivitetstilbud.
• Gjøre golf tilgjengelig for nye målgrupper, samt senke terskelen for å delta.
• Tilby deltagerne en arena for mestring, både aktivitetsmessig og sosialt.
• Gjøre golf kjent som en helsebringende og positiv aktivitet.
• Vi ønsker å gi inspirasjon og motivasjon, slik at golf heretter kan være en berikende del av livet.

 

I Golf – Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som av ulike årsaker har særskilte behov og de vil få muligheten til å lære golf til en rimelig pris.
Golf – Grønn Glede er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, norske golfklubber, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mental Helse Norge, CODAN Forsikring og Lyberg & Partnere.

 

Målgruppen for Kongsvingers Golfklubb satsning er:
• Kreftpasienter m/pårørende
• Hjerte- og lungesyke m/pårørende
• Funksjonshemmede m/ pårørende

 

Men vi vil ikke begrense vår aktivitet til disse tre grupper om enkeltpersoner med annen form for nedsatt funksjonsevne ønsker deltagelse.
Det arbeides også med aktivitetstilbud til utviklingshemmede i samarbeid med Kongsvinger kommune.

 

Med Golf – Grønn Glede ønsker vi å gjøre golfidretten tilgjengelig for alle. Du vil oppleve at golfbanen ikke bare er en arena for golfspill, men like mye en møteplass for felleskap, samhold og integrering.

 

Hvorfor golf?
Golf er en idrett som de aller fleste kan drive med og som man kan starte med tidlig eller sent i livet. Golfens handicap-system gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen på like vilkår. Felles for alle golfspillere er opplevelsen og gleden ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og fysisk aktivitet. Det er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Aktivitetstilbudet:
Det vil bli gitt golfinstruksjon, teori og praksis inkludert spill på bane sammen med utvalgte golfverter fra Kongsvingers Golfklubb. Tilbudet innebærer golfintroduksjon/trening en dag i uken. Vi begynner med å gi deltagerne innsyn i alle deler av golfspillet og deretter 4 – 5 ganger med praktisk undervisning og trening på øvingsfeltene og på banen. Opplæringen fortsetter med ukentlig øvings spill i mindre grupper på banen sammen med klubbens verter. Teoriundervisningen vil i all hovedsak foregå under øvings spill ute på banen. Planlagt varighet ca. 2- 4 timer pr. gang, men med mulighet til forlengelse på eget initiativ.

 

En 18 hulls golfrunde for en etablert spiller tar ca. 3 ½ til 4 timer.

 

Hjelpemidler:
• Nødvendig golfutstyr til gratis utlån i kursperioden.
• Golfklubben har golfbiler til disposisjon med subsidierte priser for GGG-medlemmer.

 

Kostnad:
Golf – Grønn Glede er et spesialtilbud til personer inkl. pårørende innenfor målgruppene.
• Kr. 1.500,- pr. person som gir fullt medlemskap og ingen krav til aksje.

 

Et GGG-medlemskap gis fulle spillerettigheter på lik linje med de regler som er satt for ordinært klubbmedlemskap. Pårørende som ikke har spilt golf tidligere får også samme tilbud 1. år. Betingelsen for neste års medlemskap er at GGG-medlemmet har funksjonshemninger som gir begrenset spillekapasitet og / eller har ekstraordinære utgifter som golfspiller pga. sin funksjonshemning.  Pårørende som utvider sitt spilleomfang utover ledsagerrollen må for etterfølgende år skifte til ordinært klubbmedlemskap.

 

For mer informasjon og eventuell påmelding vennligst kontakt Kongsvinger Golfklubb ved:

• Kongsvingers Golfklubb, sentralbord, tlf. 906 29 200, post@kongsvingergolf.no
• Geir Inge Skotterud, GGG- ansvarlig, tlf. 917 40 668, giskotterud@hotmail.com
• Liv Engom, tlf. 481 13 027, l-engo@online.no
• Hjørdis Ross, tlf. 922 25 850, hjo-r@online.no
• Randi Aasvestad, tlf. 951 83 267, randi@aasvestad.net
• Claus Mæland, tlf. 928 62 048, claus@kongsvingergolf.no