Årsmøtet blir 28. mars!

Vi kaller herved inn til Årsmøte Tirsdag 28. Mars klokken 18.00 i Flerbrukshuset på Liermoen.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. Mars per post til Kongsvingers Golfklubb, PB 1316, 2206 Kongsvinger, eller på epost til post@kongsvingergolf.no.

Det vil komme ytterligere informasjon, og saksdokumenter til årsmøtet vil bli offentlig tilgjengelig senest 21. Mars.

Velkommen skal dere være.