Vellykket Charity!

Åpningsturnering i lagvals form og Golden Child Open med barnekreftsaken som charity gjorde lørdagen til en meget vellykket affære på Liermoen.

Vi gratulerer alle vinnerne og takker for støtten med et solid bidrag til en veldig god sak.