Årsmøtet blir 23. Mars!

Vi kaller herved inn til Årsmøte Onsdag 23. Mars klokken 17:30 i Flerbrukshuset på Liermoen.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 09. Mars per post til Kongsvingers Golfklubb, PB 1316, 2206 Kongsvinger, eller på epost til post@kongsvingergolf.no.

Det vil komme ytterligere informasjon, og saksdokumenter til årsmøtet vil bli offentlig tilgjengelig senest 16. Mars.

Velkommen skal dere være.