Årsmøte dokumenter!

Kjære medlemmer i Kongsvingers Golfklubb!

Vi ønsker velkommen til Årsmøtet Onsdag 26. mai 2021 kl 18.00 i Klubbhuset på Liermoen. Agenda og dokumenter ligger vedlagt.

På grunn av Covid-19 situasjonen har vi et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse (48 pers totalt). Vi ber derfor om påmelding til post@kongsvingergolf.no dersom du ønsker å delta fysisk, og det vil da være førstemann til mølla. Vi vil informere når det ikke er flere plasser igjen.

Det vil også være mulig å delta digitalt via Teams.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret i Kongsvingers Golfklubb