Golden Child Charity!

Vi er stolte over å være på lag med en så god sak og organisasjon som Golden Child Charity.
Lørdag 22. mai skal vi ha vår åpningsturnering og overskuddet her går til denne gode saken.
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til en hyggelig dag på Liermoen 🙂