Årsmøtet blir Onsdag 26. Mai!

Vi kaller herved inn til Årsmøte Onsdag 26. Mai klokken 18:00 i Flerbrukshuset på Liermoen.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 12. Mai, per post til Kongsvingers Golfklubb, PB 1316, 2206 Kongsvinger, eller på epost til post@kongsvingergolf.no.

Det vil komme ytterligere informasjon, og saksdokumenter til årsmøtet vil bli offentlig tilgjengelig senest 19. Mai.

Velkommen skal dere være.