Vår Flerbrukshus arkitekt!

Les den hyggelige artikkelen om vårt kjære medlem Terje Martinsen som har vært en meget aktiv arkitekt i Kongsvinger by, blant mange vårt vakre Flerbrukshus på Liermoen 🙂

MittKongsvinger.no