Oppstart prosjekt ny puttinggreen!

Nå er vi i gang med oppstarten av vårt prosjekt ny puttinggreen i tospann med vår gode samarbeidspartner Melby Maskin! 🙂