Nr. 1 med Players1!

Golfspilleren i sentrum (Players1) er et verktøy mange golfklubber i Norge bruker for å bli best mulig, og da er det utrolig hyggelig å komme øverst i både gjest og medlemsundersøkelsen for 2020 sesongen. Vi takker alle for at dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen og setter stor pris på alle gode tilbakemeldinger, rett og slett stor stas 🙂