Kongsvingers Golfklubb + BUA = Glede og Golflek

https://www.glomdalen.no/kongsvinger/barn-og-unge/fritidsaktiviteter/bua-blir-stadig-viktigere/s/5-19-528962