Pressemelding

Vi vil få takke de 25 medlemmene som deltok på årets vårdugnader 5/5 og 12/5.
Vi fikk gjort det som var planlagt, og i tillegg har noen medlemmer på egenhånd ryddet på en del av golfhullene.
De som ikke hadde anledning denne gang vil få sjansen til å gjøre en innsats senere i sesongen.

Hilsen styret og banekomiteen